Rechtspositie van slachtoffers

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Rechtspositie van slachtoffers

In hoofdstuk B8 van de Vreemdelingencirculaire wordt de procedure beschreven voor slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel. Het doel ervan is buitenlandse slachtoffers van mensenhandel in staat te stellen aangifte te doen door de dreiging van onmiddellijke uitzetting weg te nemen.

Regeling inzake tijdelijk verblijf slachtoffers

De regeling inzake tijdelijk verblijf van slachtoffers is vastgelegd in hoofstuk B8 ('Humanitaire gronden') onder paragraaf 3 van de Vreemdelingencirculaire 2000. Tot 1 juni 2013 was het tijdelijk verblijf vastgelegd in hoofdstuk B9 van de Vreemdelingencirculaire.

Regeling inzake voortgezet verblijf slachtoffers

De regeling inzake voortgezet verblijf is vastgelegd in hoofdstuk B9, onder paragraaf 9 van de Vreemdelingencirculaire 2000. Tot 1 juni 2013 was het voortgezet verblijf vastgelegd in hoofdstuk B16 van de Vreemdelingencirculaire.