Over

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen rapporteert aan de regering over de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. De Nationaal Rapporteur monitort de effecten van het beleid dat op deze terreinen wordt gevoerd en doet aanbevelingen om de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen te verbeteren. Hiermee geeft hij ook uitvoering aan de Sustainable Development Goals. De Nationaal Rapporteur wordt ondersteund door een stafbureau van 16 medewerkers.

Positie

De Nationaal Rapporteur is onafhankelijk en rapporteert aan de Nederlandse regering. De rapportages en publicaties zijn openbaar en beschikbaar op deze website. De Nationaal Rapporteur is geen klachteninstantie en heeft geen opsporingsbevoegdheden.

Werkwijze

De Nationaal Rapporteur en zijn medewerkers onderhouden contact met en verzamelen informatie bij personen, organisaties en autoriteiten betrokken bij de preventie en bestrijding van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen en bij de hulpverlening aan slachtoffers. Om informatie te verzamelen hebben de Nationaal Rapporteur en het bureau toegang tot dossiers van de politie en openbaar ministerie. Omdat mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen dikwijls internationale grensoverschrijdende elementen hebben, onderhoudt het bureau ook veel contacten met buitenlandse en internationale organisaties.

Rapportages en onderzoeken

De rapportages en publicaties bevatten naast aanbevelingen om de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen te verbeteren ook informatie over relevante wet- en regelgeving, preventie, opsporing en vervolging van daders en hulpverlening aan slachtoffers.

Bekijk hier de publicaties.