Over de Nationaal Rapporteur

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Corinne Dettmeijer-Vermeulen

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Corinne Dettmeijer is sinds 1 oktober 2006 Nationaal Rapporteur Mensenhandel. In 2009 werd aan haar mandaat het rapporteurschap op het gebied van Kinderpornografie toegevoegd, dat in 2012 werd vervangen en verbreed naar het gehele terrein van Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Haar aanbevelingen hebben geleid tot een verdubbeling van de capaciteit voor de opsporing van kinderpornografie, en een groter besef dat de aanpak ervan niet alleen bestaat uit opsporing en vervolging (Veiligheid en Justitie), maar ook uit preventie, signalering, en hulpverlening (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Ook zijn er nu rechters gespecialiseerd in mensenhandelzaken. Corinne Dettmeijer spreekt zeer regelmatig op congressen en bezoekt hoogwaardigheidsbekleders in binnen- en buitenland.

Voor haar aanstelling als Nationaal Rapporteur was Corinne Dettmeijer van 1995 tot 2014 rechter in Den Haag in de functie van vice-president. Bij de Rechtbank Den Haag was zij belast met de behandeling van jeugd-, straf-, familie- en vreemdelingenzaken. Daarnaast is Corinne Dettmeijer actief geweest in verschillende (internationale) commissies en adviesorganen op het terrein van het jeugdbeschermings- en jeugdstrafrecht. Zij begon haar loopbaan, na haar RAIO-opleiding, als officier van justitie in Rotterdam. Corinne Dettmeijer studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden.

In 2015 en 2016 werd Corinne Dettmeijer verkozen tot één van de meest invloedrijke vrouwen in de Opzij Top 100, in de categorie justitie en openbare orde.

Nationale nevenfuncties

  • Amsterdam Sexual Abuse Case (ASAC)-study: lid van de wetenschappelijke adviesraad
  • Leids Universiteits Fonds: lid van de raad
  • Stichting Steunfonds Pro Juventute ‘s Gravenhage: bestuurslid
  • Taskforce Mensenhandel: lid

Internationale nevenfuncties

  • European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI): lid adviesraad
  • High-level Global Taskforce to End Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism: lid
  • Child Sexual Abuse Imagery Working Group: lid

Twitter @NLRapporteur