Over

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen rapporteert aan de regering over de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. De Nationaal Rapporteur monitort de effecten van het beleid dat op deze terreinen wordt gevoerd en doet aanbevelingen om de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen te verbeteren. Hiermee geeft zij ook uitvoering aan de Sustainable Development Goals. De Nationaal Rapporteur wordt ondersteund door een stafbureau van 14 medewerkers.

Over het werk van de Nationaal Rapporteur

 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  (Een vrouw kijkt naar een computerscherm. Corinne Dettmeijer-Vermeulen:)

  RUSTIGE MUZIEK

  CORINNE DETTMEIJER-VERMEULEN: Ieder mens heeft recht op bescherming tegen uitbuiting en ieder kind heeft recht op bescherming van zijn of haar seksuele integriteit.
  Ik ben Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.
  Mijn mandaat is in de wet vastgelegd en houdt in dat ik rapporteer over de ernst, aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen.
  Dus ook over kinderpornografie en kindersekstoerisme.
  Op basis van mijn onderzoek doe ik aanbevelingen om het beleid te verbeteren.
  Bij mensenhandel worden slachtoffers uitgebuit.
  Door geweld of door misbruik te maken van hun kwetsbare positie worden ze gedwongen tot prostitutie of ander werk.
  Ze moeten werken voor geen of weinig loon en onder slechte omstandigheden.
  Ook het gedwongen afstaan van een orgaan is een vorm van mensenhandel.
  Mensenhandelaren vinden steeds nieuwe manieren om kwetsbare groepen uit te buiten en het is aan ons om de blik open te houden zodat we ook nieuwe vormen van mensenhandel kunnen aanpakken.
  Slachtoffers zijn niet alleen vrouwen, ook mannen en kinderen zijn kwetsbaar.
  Seksueel geweld tegen kinderen komt nog altijd vaker voor dan we zien en vaker dan we willen zien.
  Het is niet makkelijk in één definitie te vangen.
  Het kan verkrachting of aanranding door een onbekende zijn maar veelal gaat het om misbruik binnen de vertrouwde omgeving van het kind.
  We moeten beter begrijpen hoe divers seksueel geweld is dat het vele vormen kan aannemen iedereen kan overkomen, overal voor kan komen en door iedereen kan worden gepleegd.
  Een effectieve aanpak van seksueel geweld tegen kinderen is gericht op slachtoffers én daders.
  Mijn ambitie is om voor zowel mensenhandel als seksueel geweld tegen kinderen niet alleen de overheid te adviseren maar ook het bewustzijn in de samenleving te vergroten.
  Het herkennen van signalen is een taak van ons allemaal omdat het niet alleen het leven van het slachtoffer beschadigt maar ook de samenleving als geheel ontwricht.

  (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Copyright 2016.)

  DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

Positie

De Nationaal Rapporteur is onafhankelijk en rapporteert aan de Nederlandse regering. De rapportages en publicaties zijn openbaar en beschikbaar op deze website. De Nationaal Rapporteur is geen klachteninstantie en heeft geen opsporingsbevoegdheden.

Werkwijze

De Nationaal Rapporteur en haar medewerkers onderhouden contact met en verzamelen informatie bij personen, organisaties en autoriteiten betrokken bij de preventie en bestrijding van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen en bij de hulpverlening aan slachtoffers. Om informatie te verzamelen hebben de Nationaal Rapporteur en haar bureau toegang tot dossiers van de politie en openbaar ministerie. Omdat mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen dikwijls internationale grensoverschrijdende elementen hebben, onderhoudt het bureau ook veel contacten met buitenlandse en internationale organisaties.

Rapportages en onderzoeken

De rapportages en publicaties bevatten naast aanbevelingen om de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen te verbeteren ook informatie over relevante wet- en regelgeving, preventie, opsporing en vervolging van daders en hulpverlening aan slachtoffers.

Bekijk hier de publicaties.