Suze Hageman

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Suze Hageman

Onderzoeker op het terrein van mensenhandel

Functie

Specifieke aandachtsgebieden:

- Publiek-private samenwerking in de aanpak van mensenhandel
- Verblijfsrechtelijke bescherming van slachtoffers
- Gedwongen orgaanverwijdering, orgaanhandel en commercieel draagmoederschap
- Kwantitatieve dataverzameling en –analyse

Suze Hageman is sinds 2016 werkzaam bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.
Bekijk hier de publicaties waar Suze aan heeft meegeschreven.

Achtergrond

- MPhil Criminological Research, Universiteit van Cambridge (2015)
- BA Liberal arts and Sciences, University College Utrecht (2013, cum laude)

Contactgegevens

s.e.hageman@nationaalrapporteur.nl
06-25684571
LinkedIn