Sjoerd van Bemmel

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Sjoerd van Bemmel

Rapporten waar Sjoerd aan heeft meegewerkt

Begeleidingscommissies en klankbordgroepen

  • Begeleidingscommissie onderzoek slachtoffers mensenhandel en de asielprocedure, WODC, 2019 – lopend.
  • Begeleidingscommissie Procesevaluatie pilot multidisciplinaire advisering slachtofferschap mensenhandel, WODC/Regioplan 2017 – lopend.
  • Klankbordgroep Systemic Change, CKM, 2016 – lopend.
  • Project loverboyslachtoffers LVB/GGZ, Landelijk Kenniscentrum LVB, 2016 – 2017.
  • Project interventies loverboyslachtoffers, ZonMW, 2016 – 2017.
  • Klankbordgroep onderzoek jongensslachtoffers van loverboys/mensenhandel, Regioplan/SHOP, 2016 – 2017.
  • Klankbordgroep Nationaal verwijsmechanisme slachtoffers van mensenhandel, overheid, 2015 – lopend.