Achtste Rapportage Mensenhandel

Achtste Rapportage Mensenhandel

De Achtste Rapportage Mensenhandel markeert het tienjarig bestaan van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel als onafhankelijk monitoringmechanisme van de Nederlandse inspanningen ter bestrijding van mensenhandel. Zij markeert tevens tien jaar van aanbevelingen, 200 in totaal. Veel van deze aanbevelingen zijn opgevolgd, sommige hebben aan belang ingeboet, een aantal wordt met enige regelmaat herhaald. Aan de hand van de aanbevelingen wordt de ontwikkeling van de aanpak van mensenhandel in Nederland over de afgelopen tien jaren geschetst.

Hieronder vindt u het volledige rapport als pdf-bestand.