Brief aan de minister van Veiligheid en Justitie over behoud capaciteit mensenhandel en de Kabinetsreactie op het AMV-rapport

Brief aan de minister van Veiligheid en Justitie over behoud capaciteit mensenhandel en de Kabinetsreactie op het AMV-rapport

In haar brief aan de minister van Veiligheid en Justitie gaat de Nationaal Rapporteur in aanloop naar het AO Mensenhandel in op de beschikbare capaciteit bij de Nationale Politie voor de aanpak van mensenhandel en reageert ze op de Kabinetsreactie op het rapport over (AMV’s): Mensenhandel. Naar een kindgericht beschermingssysteem voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.