Brief aan de minister van Veiligheid en Justitie over het behouden van de liaison officer in Boekarest

Brief aan de minister van Veiligheid en Justitie over het behouden van de liaison officer in Boekarest

De minister van Veiligheid en Justitie heeft een plaatsingsplan voor liaison officers (LO) en andere internationale plaatsingen van de politie naar de Tweede Kamer gestuurd. Als antwoord daarop verzoekt de Nationaal Rapporteur de minister om de LO in Boekarest te behouden en die niet te vervangen door een flexibel inzetbare liaison officer. Uit de cijfermatige rapportages van de Nationaal Rapporteur komt duidelijk naar voren dat een aanzienlijk aandeel van de in Nederland geregistreerde mogelijke slachtoffers, verdachten en veroordeelden van mensenhandel uit het accreditatiegebied van deze LO komt.