Brief Aanpak mensenhandel binnen nationale politie

Brief Aanpak mensenhandel binnen nationale politie

Brief van de Nationaal Rapporteur aan de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 november 2012 over de aanpak van mensenhandel binnen de nationale politie. Binnen de nationale politie zal de aanpak van mensenhandel primair een taak worden van de vreemdelingenpolitie. De Nationaal Rapporteur verzoekt de minister om bij de inrichting van de nationale politie stevig in te zetten op het behoud van de deskundigheid zoals die bij de huidige mensenhandelteams aanwezig is.