Brief Advies over het wetsvoorstel verhoging strafmaxima mensensmokkel

Brief Advies over het wetsvoorstel verhoging strafmaxima mensensmokkel

In haar brief aan de minister van Veiligheid en Justitie geeft de Nationaal Rapporteur een reactie op het wetsvoorstel tot verhoging van de strafmaxima voor mensensmokkel. De Nationaal Rapporteur steunt het wetsvoorstel. In de toelichting bij het wetsvoorstel en in de dagelijkse praktijk mist zij echter de verbinding tussen mensensmokkel en mensenhandel. De aanpak van mensensmokkelaars, mensenhandelaren en de bescherming van (potentiële) slachtoffers vereist dat de minister die verbinding ook in de praktijk en in zijn beleid toont. De Nationaal Rapporteur adviseert hem daar met kracht op in te zetten.