Brief Beleidsdoorlichting Koninklijke Marechaussee

Brief Beleidsdoorlichting Koninklijke Marechaussee

Brief van de Nationaal Rapporteur aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de door het Ministerie van Defensie uitgevoerde beleidsdoorlichting Mensenhandel/Mensensmokkel. De beleidsdoorlichting heeft als doel te onderzoeken of de Koninklijke Marechaussee (KMar) effectief en doelmatig is ingezet bij de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel. De Nationaal Rapporteur is uitgenodigd om als onafhankelijk deskundige te toetsen of dit rapport voldoet aan de kwaliteitseisen. Haar conclusie is dat de doorlichting voldoet aan de eisen.