Brief Commissie Dienstverlening aan Huis

Brief Commissie Dienstverlening aan Huis

Brief van de Nationaal Rapporteur aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Commissie Dienstverlening aan Huis. Deze commissie zal adviseren over een mogelijke verbetering van de positie van huishoudelijk werkers in Nederland. De Nationaal Rapporteur verzoekt de Minister de Commissie te attenderen op de relatie tussen de kwetsbaarheid van huishoudelijk werkers en mensenhandel.