Brief Consultatie implementatie Verdrag Raad van Europa geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

Brief Consultatie implementatie Verdrag Raad van Europa geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

De Nationaal Rapporteur heeft haar advies uitgebracht over de wetsvoorstellen behorend bij het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233). Het is belangrijk dat bij de implementatie van het verdrag nadrukkelijk aandacht uitgaat naar de raakvlakken van deze onderwerpen met mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen.