Brief Consultatie ontwerpbesluit prostitutie en seksbranche

Brief Consultatie ontwerpbesluit prostitutie en seksbranche

Bij brief van 5 december 2013 heeft de minister van Veiligheid en Justitie de Nationaal rapporteur verzocht te adviseren over het ontwerpbesluit houdende regels inzake de regulering van prostitutie en de bestrijding van misstanden in de seksbranche (Besluit prostitutie en seksbranche). Op 10 januari heeft de Nationaal rapporteur haar reactie gestuurd. Hierin heeft zij nogmaals het belang van een landelijk uniform kader voor prostitutiebeleid benadrukt. Het advies richt zich daarnaast op het versterken van de (informatie)positie van prostituees.