Brief Herinrichting en aanpassing van de bedenktijd

Brief Herinrichting en aanpassing van de bedenktijd

Brief van de Nationaal Rapporteur aan de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 29 mei 2012. De Nationaal Rapporteur schreef deze brief naar aanleiding van de door de Minister voorgenomen aanpassing van de bedenktijd voor buitenlandse slachtoffers van mensenhandel die zich al langer dan drie maanden niet meer in de mensenhandelsituatie bevinden.