Brief Implementatie EU-richtlijn 2011/36/EU inzake voorkoming en bestrijding mensenhandel

Brief Implementatie EU-richtlijn 2011/36/EU inzake voorkoming en bestrijding mensenhandel

Brief van de Nationaal Rapporteur aan de Minister van Veiligheid en Justitie van 13 oktober 2011 over de implementatie van de EU-richtlijn mensenhandel (2011/36/EU). Hierin onder meer aandacht voor de strafmaat voor gekwalificeerde en ongekwalificeerde mensenhandel, bijzonder kwetsbare slachtoffers, het non-punishmentbeginsel en strafbaarstelling van klanten. De Nationaal Rapporteur vraagt daarnaast aandacht voor opname van orgaanverwijdering in het Nederlandse mensenhandelartikel.