Brief Implementatie EU-richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie

Brief Implementatie EU-richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie

Brief van de Nationaal Rapporteur aan de Minister van Veiligheid en Justitie van 26 juli 2012 in reactie op het Nederlandse concept-wetsvoorstel tot implementatie van richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad. De Nationaal Rapporteur wijst op de aandacht die uitgaat naar de vestigingsplaats van zedendelinquenten na uitzitting van hun straf en vraagt de Minister van Veiligheid en Justitie om ook aandacht te hebben voor zedendelinquenten die zich willen vestigen in landen waarvan bekend is dat daar sprake is van kindersekstoerisme. Ook pleit zij voor inbeslagname van gegevensdragers bij personen die zich schuldig maken aan seksueel geweld tegen kinderen.