Brief Onderzoek Signalering en gevolgen van seksueel misbruik bij kinderen

Brief Onderzoek Signalering en gevolgen van seksueel misbruik bij kinderen

Brief van de Nationaal Rapporteur aan de minister van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Nationaal Rapporteur benadrukt het belang van het onderzoek naar de signalen en gevolgen van seksueel misbruik bij zeer jonge kinderen en de gevolgen van de afbeelding van dit misbruik op internet voor de betreffende kinderen en hun ouders. Het onderzoek, dat is opgestart naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak (2010), loopt tenminste tot 2018 en wordt uitgevoerd door het Amsterdams Medisch Centrum en de GGD Amsterdam. De Nationaal Rapporteur roept de minister en de staatssecretaris op om het onderzoek financieel te ondersteunen.