Brief Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd

Brief Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd

In haar brief met bijlage aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt de Nationaal Rapporteur dat de registratie en beleidsinformatie van advies- en meldpunten Veilig Thuis en van organisaties voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering beter moet. Hierdoor kan het effect van beleid en uitvoering beter worden gemeten en kunnen meer kinderen effectief beschermd worden tegen seksueel geweld. Om beter zicht te kunnen krijgen op de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen doet de Rapporteur vijf aanbevelingen.