Jaarplan 2014

Jaarplan 2014

In het jaarplan van 2014 bespreekt de Nationaal Rapporteur hoe zij zich heeft ingezet voor de verspreiding van kennis over mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen en de verschillende rapporten die in 2013 zijn uitgekomen en nog in 2014 zullen verschijnen.