Barrières tegen kindersekstoerisme

Barrières tegen kindersekstoerisme

Inventariserend onderzoek van de Nationaal Rapporteur naar instrumenten tegen kindersekstoerisme. Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlandse overheid niet alle mogelijkheden ten volle benut.

De verantwoordelijkheid van Nederland om seksueel geweld tegen kinderen aan te pakken houdt niet op bij de grens. De overheid dient zich eveneens in te spannen om kinderen in het buitenland te beschermen tegen Nederlandse kindersekstoeristen. In het rapport inventariseert de rapporteur mogelijke maatregelen en doet zij aanbevelingen teneinde barrières op te werpen tegen kindersekstoerisme.