Mensenhandel in en uit beeld (2012)

Mensenhandel in en uit beeld (2012)

Analyse van beschikbare cijfers over mensenhandel uit de periode 2007-2011. Hierin onder meer aandacht voor de slachtoffers van mensenhandel en hun kenmerken. Ook is er daarin aandacht voor de opsporing, vervolging en berechting van verdachten.

"Veel mensenhandel nog ongezien"

Er is nog veel onbekend over de totale omvang van mensenhandel in Nederland. Zo zouden er wel eens veel meer minderjarige slachtoffers van mensenhandel kunnen zijn dan we denken. Daarvoor waarschuwt Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Corinne Dettmeijer. Dat komt doordat niet alle slachtoffers worden gemeld en van gemelde slachtoffers niet altijd alle gegevens goed worden geregistreerd. De rapporteur analyseerde cijfers over slachtoffers, daders, opsporing, vervolging en berechting van mensenhandel in Nederland.

Het licht moet aan

De beschikbare cijfers geven een te optimistisch beeld van mensenhandel in Nederland, vreest de rapporteur. Nog altijd is er geen zicht op het totaal aantal slachtoffers. Wel lijkt mensenhandel ieder jaar beter te worden herkend: het aantal gemelde slachtoffers steeg in de periode 2007-2011 van 716 tot 1222. “We weten niet hoeveel slachtoffers – en dus daders – we niet zien. En dat moet wél, willen we mensenhandel kunnen voorkomen, slachtoffers kunnen helpen en daders kunnen vervolgen.”

Niet alle minderjarige slachtoffers worden gemeld

De rapporteur vreest dat het aantal minderjarige slachtoffers van mensenhandel groter is dan nu uit de cijfers naar voren komt. Een aantal organisaties dat met minderjarige slachtoffers in contact komt, zoals Bureau Jeugdzorg en NIDOS, meldt die namelijk niet of niet altijd bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha). Daarnaast leven organisaties met een meldplicht (politie, KMar, Inspectie SZW) hun plicht niet consequent na. Bijna 40% van alle bekende slachtoffers zijn vrouwen van 18 tot 23 jaar. In 2011 waren dat 452 van de 1222 slachtoffers. Bijna 200 slachtoffers (16%) waren zelfs jonger dan achttien. De rapporteur denkt dat het probleem nog ernstiger is. “Als we zouden kijken naar de leeftijd waarop het slachtofferschap begon en niet alleen naar de leeftijd die de slachtoffers hebben als ze gemeld worden, dan vrees ik dat we een veel grotere groep jongere kinderen terugzien in de cijfers,” aldus de rapporteur. Zij roept de organisaties dan ook op alle slachtoffers te melden bij CoMensha.

Lees het volledige nieuwsbericht hier: