Mensenhandel in en uit beeld II. Cijfermatige rapportage 2008-2012 (2014)

Mensenhandel in en uit beeld II. Cijfermatige rapportage 2008-2012 (2014)

Het rapport bevat nieuwe informatie over slachtoffers en hun bescherming, daders en hun werkwijzen, en over de opsporing, vervolging en berechting. Veel cijfers zijn al beschikbaar, en maken het mogelijk om informatiegestuurd op te treden. De nieuwe cijfers reiken organisaties handvatten aan om kritisch te kijken naar hun eigen inspanningen – en deze waar mogelijk te verbeteren.