Mensenhandel in en uit beeld II: Update cijfers mogelijke slachtoffers 2009-2013 (2014)

Mensenhandel in en uit beeld II: Update cijfers mogelijke slachtoffers 2009-2013 (2014)

Update van de slachtoffercijfers uit het rapport 'Mensenhandel in en uit beeld II'

In mei 2014 verscheen het rapport 'Mensenhandel in en uit beeld II', met daarin cijfers over de periode 2008-2012. Deze publicatie is een update van de slachtoffercijfers, en gaat over de periode 2009-2013.