Conferentie Interaction Between Legal Systems Conference 'Room for reflection'

Conferentie Interaction Between Legal Systems Conference 'Room for reflection'

Tijdens het congres 'Interaction between Legal Systems', georganiseerd door medewerkers van het gelijknamige onderzoeksprogramma van de Universiteit Leiden, sprak Corinne Dettmeijer over de urgentie van de wisselwerking tussen rechtsgebieden. Die wisselwerking is niet alleen vanuit theoretisch perspectief van belang, zo vindt ze, maar is noodzakelijk voor het bieden van goede bescherming aan slachtoffers. In haar speech neemt Dettmeijer de zaak van de Indiase S. tot uitgangspunt.