Conferentie OVSE, de Raad van Europa, Oostenrijk en Zwitserland: 'Not for Sale'

Conferentie OVSE, de Raad van Europa, Oostenrijk en Zwitserland: 'Not for Sale'

In haar toespraak op de conferentie van de OVSE, de Raad van Europa, Oostenrijk en Zwitserland benadrukt de Nationaal Rapporteur het belang van "anders kijken", reframen. Door anders te kijken kunnen we nieuwe vormen van mensenhandel ontdekken, zoals gedwongen diefstal, gedwongen bedelarij en binnenlandse mensenhandel. Als we niet goed kijken, lopen we het risico dat we het slachtoffer alleen maar zien als een dief, een bedelaar of een meisje met puberproblemen.