Statement Nationaal Rapporteur EU Anti-Trafficking Day

Statement Nationaal Rapporteur EU Anti-Trafficking Day

Ieder jaar op 18 oktober staat de Europese Unie stil bij de aanpak van mensenhandel. Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer-Vermeulen vraagt aandacht voor de bescherming van de menselijke waardigheid, en wijst op het ondermijnende effect dat mensenhandelaren kunnen hebben op personen, sectoren en de maatschappij.