Symposium Intervict. Mensenhandel: het slachtofferperspectief

Symposium Intervict. Mensenhandel: het slachtofferperspectief

Intervict heeft recentelijk een nieuw rapport gepubliceerd, waar tijdens het gelijknamige symposium 'Mensenhandel: het slachtofferperspectief' op gereflecteerd is door betrokken organisaties. De Nationaal rapporteur heeft hier een toespraak gehouden, waarin de nadruk lag op vier belangrijke ontwikkelingen: bewustwording, nieuwe vormen van mensenhandel, de veranderingen in de prostitutiesector en de multidisciplinaire aanpak.