Artikel 4 en de aanpak van Mensenhandel

Artikel 4 en de aanpak van Mensenhandel

In deze uitspraak brengt het EHRM mensenhandel binnen het bereik van artikel 4 EVRM waarin het verbod op slavernij, dienstbaarheid en dwangarbeid is vastgelegd. Het Hof formuleert bovendien een aantal verplichtingen van lidstaten van de Raad van Europa met betrekking tot de aanpak van mensenhandel, zowel ten aanzien van bronlanden, transitlanden als bestemmingslanden. Hierbij gaat het niet alleen om opsporing en vervolging, maar ook om preventie, bescherming van slachtoffers en internationale samenwerking.

Artikel verschenen in NJCM-Bulletin jrg. 35 (5). Auteur: M. Boot-Matthijssen (2010)