Het mensenhandelslachtoffer als dader; een ‘personele unie’ met grote gevolgen

Het mensenhandelslachtoffer als dader; een ‘personele unie’ met grote gevolgen

De van oorsprong Indiase S. wordt van 1999 tot 2006 uitgebuit in het huishouden van een gezin in Den Haag. Hoewel haar uitbuiters worden veroordeeld voor mensenhandel wordt S. door verschillende instanties niet als slachtoffer erkend. Dat heeft grote gevolgen voor de beslissingen die in verschillende procedures ten aanzien van haar worden genomen. De zaak laat het belang zien van geïnformeerde en rechtsgebiedoverstijgende beslissingen.

Artikel verschenen in: Tijdschrift Strafblad (juli 2013), pp. 205-215.