Is artikel 273f nog steeds zo ingewikkeld?

Is artikel 273f nog steeds zo ingewikkeld?

De Rapporteur gaat in op de vraag of het mensenhandelartikel in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht te ingewikkeld is om goed te worden toegepast in de rechtspraak.

De jurisprudentie van de Hoge Raad en de nadere invulling van artikel 273f Sr in het bij de Eerste Kamer voorliggende voorstel tot implementatie van de EU-richtlijn dragen bij aan een betere hanteerbaarheid van het wetsartikel. Een gespecialiseerde rechter kan daarmee zonder vervreemding uit de voeten.

Nieuwsbericht: 'Is artikel 273f nog steeds zo ingewikkeld?'