Mensenhandel en mensenrechten

Mensenhandel en mensenrechten

Tegenwoordig bestaat er internationaal, maar ook nationaal de consensus dat mensenhandel een schending van mensenrechten is. Dit wekt verplichtingen voor staten om mensenhandel op een adequate manier strafbaar te stellen in nationale wetgeving en signalen van mensenhandel strafrechtelijk te onderzoeken. Een mensenrechtelijke benadering van de bestrijding van mensenhandel brengt in de praktijk echter wat problemen met zich mee.

Artikel verschenen in de Internationale Spectator jrg. 62 (12) Auteur: M. Boot-Matthijssen (2008)