Mensenhandel: het begrip uitbuiting in art. 273a Sr.

Mensenhandel: het begrip uitbuiting in art. 273a Sr.

Nationaal en internationaal wordt mensenhandel bestempeld als een ernstig misdrijf en een schending van de mensenrechten van het slachtoffer. De aanpak ervan moet prioriteit genieten. Maar op welk handelen moet die aanpak zijn gericht?

Artikel verschenen in Trema. Auteur: Korvinus, A.G. e.a. (2006)