Mensenhandel op een tweesprong. De omgang van rechters met art. 273f lid 1 sub 4 Sr

Mensenhandel op een tweesprong. De omgang van rechters met art. 273f lid 1 sub 4 Sr

Artikel over de strafbaarstelling van mensenhandel. In het artikel pleit de rapporteur voor een restrictieve uitleg van artikel 273f lid 1 sub 4 Sr, dat één van de kerngedragingen uit de mensenhandelbepaling omvat.