Researching and Reporting on Trafficking in Human Beings

Researching and Reporting on Trafficking in Human Beings

De groeiende aandacht voor het onderwerp mensenhandel betekent een groeiende behoefte aan meer kennis over de aard en omvang ervan. Bij gebrek aan betrouwbare schattingen onderstreept de Nationaal Rapporteur hoe statistieken toch relevant kunnen zijn in de aanpak van mensenhandel, door een andere kijk op gedegen kwantitatief onderzoek.

Kwantitatief onderzoek maakt het mogelijk om: 1) beleidsmakers te informeren; 2) knelpunten in bestrijdingsmaatregelen bloot te leggen; en 3) te wijzen naar de gebieden waar aanvullend onderzoek nodig is. De bijdrage van de Nationaal Rapporteur aan deze La Strada Express is gebaseerd op een artikel van De Vries en Dettmeijer dat gepubliceerd wordt in de volgende UN Forum on Crime and Society.