Van aardbeien en telefoonabonnementen. Een nieuw beoordelingsschema voor het bewijs van uitbuiting buiten de seksindustrie?

Van aardbeien en telefoonabonnementen. Een nieuw beoordelingsschema voor het bewijs van uitbuiting buiten de seksindustrie?

In een artikel dat is gepubliceerd in het Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht (Trema) besteden Luuk Esser en Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer aandacht aan twee recente zaken waarin meer duidelijk wordt over de uitleg die de rechter geeft aan het wetsartikel over arbeidsuitbuiting. De Nationaal Rapporteur vindt dat er meer duidelijkheid moet komen over de wijze waarop de rechter zaken beoordeelt waarbij personen zijn uitgebuit buiten de seksindustrie. Op dit moment wordt de wet verschillend uitgelegd, waardoor onzekerheid bestaat over de precieze reikwijdte van de strafbaarstelling van mensenhandel.