Verkenning van het schrijnend pad. Dossieronderzoek naar verblijfsrecht mensenhandel voor kwetsbaarste slachtoffers

Verkenning van het schrijnend pad. Dossieronderzoek naar verblijfsrecht mensenhandel voor kwetsbaarste slachtoffers

Er wordt maar weinig gebruikt gemaakt van het ‘schrijnend pad’: een procedure die de meest kwetsbare slachtoffers van mensenhandel de mogelijkheid biedt om een (tijdelijke) verblijfsvergunning te krijgen, zonder aangifte te doen. Uit onderzoek blijkt dat slechts een handvol slachtoffers sinds 2010 een aanvraag voor het schrijnend pad heeft ingediend. Onbekendheid met de regeling bij advocatuur, politie en hulpverlening lijkt hiervan de oorzaak te zijn.

Artikel verschenen in Asiel&Migrantenrecht. Auteur: Dettmeijer, C.E. en Noteboom, F. (2015)