Zorgt gelegaliseerde prostitutie voor meer mensenhandel?

Zorgt gelegaliseerde prostitutie voor meer mensenhandel?

Nationaal en internationaal is er in toenemende mate aandacht voor de effecten van prostitutiebeleid op mensenhandel in de zin van seksuele uitbuiting. Leidt gelegaliseerde prostitutie tot meer mensenhandel? Meer wetenschappelijk onderzoek is nodig om daarover uitspraken te kunnen doen, zo stelde de Nationaal rapporteur vast in haar Negende rapportage mensenhandel.