18 oktober 2009 Europese dag tegen de mensenhandel

18 oktober 2009 Europese dag tegen de mensenhandel

Zondag 18 oktober 2009 is de Europese dag tegen de mensenhandel.

Op die dag begint de expositie Bought and Sold: Voices of Human Trafficking; Slachtoffers mensenhandel brengen hun verhalen in beeld (een initiatief van BlinN).

FNV-voorzitter Agnes Jongerius en een lid van Samen Sterk (cliëntenraad van BlinN) zullen om 14.00 uur de opening verrichten. Daarna volgt om 15.00 uur een vraaggesprek waaraan naast minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris Albayrak van Justitie en mevrouw Jongerius ook Corinne Dettmeijer-Vermeulen (NRM) zal deelnemen. Na afloop is er voor de pers tijd om vragen te stellen.

Deze expositie van kunstfoto’s is een initiatief van BLinN en brengt de verhalen van twintig slachtoffers van mensenhandel aangrijpend in beeld. In een korte begeleidende tekst wordt door het slachtoffer zelf uitleg gegeven bij de foto. Voor de expositie is nauw samengewerkt met de leden van Samen Sterk, de cliëntenraad van BLinN.

(De expositie is te zien van 18 oktober - 23 november, op het Plein in Den Haag)