Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel organiseert expert meeting rondom de bestrijding van kinderpornografie..

Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel organiseert expert meeting rondom de bestrijding van kinderpornografie..

Sinds 1 oktober 2009 is de bestrijding van kinderporno toegevoegd aan het werkveld van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.

Op donderdag 18 februari 2010 organiseert BNRM een expert meeting rondom de bestrijding van kinderpornografie.

Het doel van de expertmeeting is om de aard en omvang van kinderpornografie, perspectieven van betrokken organisaties en het juridische kader te beschrijven, witte vlekken te bepalen en knelpunten vast te stellen.

De ±50 genodigden komen uit zeer diverse organisaties: van rechterlijke macht en politie tot slachtofferopvang en daderbehandeling. Ook verschillende ministeries, ngo’s, universiteiten en het bedrijfsleven nemen deel aan deze dag.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben rondom deze expert meeting dan kunt u zich richten tot het secretariaat van BNRM via secretariaat@bnrm.nl of 070-370 45 14.