Conferentie 'Aanpak mensenhandel door gemeenten' 17 februari 2010

Conferentie 'Aanpak mensenhandel door gemeenten' 17 februari 2010

Op woensdagmiddag 17 februari 2010 vindt de conferentie plaats “Aanpak mensenhandel door gemeenten”

De aanpak van mensenhandel is vooral bestemd voor politie en justitie binnen de grote gemeenten, zo is het algemene beeld. Mensenhandel komt echter voor in alle regio’s en gemeenten zouden meer kunnen betekenen in de bestrijding van mensenhandel. Meer gemeenten dienen in een zo vroeg mogelijk stadium te worden betrokken bij de aanpak. In hun aanpak kunnen de gemeenten gebruik maken van meerdere instrumenten die thans nog onvoldoende worden benut. Een effectieve bestrijding vraagt een geïntegreerde aanpak waarbij de strafrechtelijke opsporing en vervolging moeten aansluiten op de preventieve en bestuurlijk handhavende maatregelen.

Alle reden om gemeenten blijvend te betrekken bij de aanpak van mensenhandel, dit keer in de vorm van een conferentie met workshops. Dit vloeit mede voort uit de afspraak van de Ministers van BZK en Justitie en de voorzitter van de VNG in het Strategisch Beraad Veiligheid om workshops te organiseren over de rol van gemeenten bij de aanpak van mensenhandel.