Conferentie Overige Uitbuiting

Conferentie Overige Uitbuiting

BNRM en de Universiteit van Utrecht organiseren op 13 februari 2009 de conferentie "Human Trafficking, turning our attention to labour exploitation" over ernstige uitbuiting buiten de seksindustrie en het doen van onderzoek naar deze vorm van mensenhandel. Zie voor meer informatie het programma.