Conferentie Overige Uitbuiting 13 februari 2009

Conferentie Overige Uitbuiting 13 februari 2009

In bijgevoegd document vindt u een voorwoord van NRM Corinne Dettmeijer-Vermeulen en van Jill Coster van Voorhout, de plenaire speeches van de verschillende sprekers en een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten die tijdens de conferentie naar voren kwamen.