Presentatie Achtste Mensenhandelrapportage

Presentatie Achtste Mensenhandelrapportage

Nationaal Rapporteur biedt Achtste rapportage aan.

Vrijdag 15 oktober 2010 bood de Nationaal Rapporteur Mensenhandel (NRM) haar Achtste rapportage aan. Staatssecretaris Fred Teeven van het Ministerie van Veiligheid en Justitie nam deze namens de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in ontvangst.

De rapportage werd aangeboden tijdens de door de NRM en Tweede Kamer georganiseerde internationale conferentie 'Monitoring Mechanisms in the Fight against Human Trafficking'. Deze conferentie werd georganiseerd ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel.

De Achtste rapportage is een bijzondere uitgave, nu in deze rapportage onder meer wordt teruggeblikt op tien jaar rapporteurschap. De aanbevelingen die gedurende deze tien jaar door de NRM zijn gedaan komen dan ook uitgebreid aan bod, evenals de opvolging van deze aanbevelingen. Hoofdstuk 3 bevat een overzicht van alle cijfers van 2000 tot en met 2009 en geeft inzicht in trends over de afgelopen tien jaar. In het laatste hoofdstuk wordt vooruitgeblikt op aandachtsvelden in de toekomst.

Alle rapportages van de NRM kunnen worden gedownload via de website.