Presentatie Zevende Mensenhandelrapportage

Presentatie Zevende Mensenhandelrapportage

Op donderdag 29 oktober 2009 zal de Nationaal Rapporteur Mensenhandel (NRM) de Zevende Mensenhandelrapportage aanbieden aan de Minister van Justitie. Met deze rapportage informeert de NRM de regering over de stand van zaken in de aanpak van mensenhandel in Nederland.

De Zevende rapportage zal worden aangeboden tijdens de werkconferentie Mensenhandel van de Task Force Aanpak Mensenhandel. In de Task Force zijn organisaties vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de aanpak van mensenhandel. De Task Force heeft als taak knelpunten bij de aanpak van mensenhandel te signaleren en oplossingen aan te dragen. Op de werkconferentie worden de eerste resultaten van de Task Force gepresenteerd; voorts kan worden deelgenomen aan workshops.