Symposium ‘Kinderen, seks en internet’ op dinsdag 18 januari 2011 in Amsterdam

Symposium ‘Kinderen, seks en internet’ op dinsdag 18 januari 2011 in Amsterdam

De dag gaat over kinderen online, specifiek op het gebied van relaties en seks. U wordt bijgepraat door wetenschappers en sprekers uit de praktijk. Wat maken kinderen online mee op gebied van relaties en seks? Wat zijn de gevolgen daarvan? Wat is normaal seksueel gedrag en wanneer is het over de grens of risicovol? Wat doen politie en justitie? En, niet onbelangrijk: wat betekent de kennis die er nu is voor de praktijk van de opvoeder?

De ochtend is plenair, onder voorzitterschap van Justine Pardoen. De opening zal plaatsvinden door Corinne Dettmeijer-Vermeulen, Nationaal Rapporteur Mensenhandel.’s Middags worden er in twee blokken zes verschillende themasessies georganiseerd, met o.a. aandacht voor de gevolgen van sexting, de politie op internet en de werkwijze van loverboys. Het doel van de dag is te komen tot inzichten, handvatten, oplossingen die je nodig hebt in de ondersteuning van ouders en kinderen en de internetopvoeding. Alle voorlichters over kinderen en internet, hulpverleners, jeugdwerkers, opvoedkundig medewerkers van CJG’s, GGD-en, zorgcoördinatoren, mentoren en andere docenten, sprekers op ouderavonden, mediacoaches, cyberouders enz. zijn van harte welkom.

Datum: 18 januari 2011
Symposium: ‘Kinderen, seks en internet’
Organisatie: Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Digivaardig & Digibewust, Meldpunt Kinderporno, Mijn Kind Online en Ouders Online
Kosten: Deelname is gratis
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Voor meer informatie, zie

de website van Digivaardig & Digibewust