Vijfde mensenhandelrapportage gepresenteerd

Vijfde mensenhandelrapportage gepresenteerd

Op 15 juni 2007 heeft de nationaal rapporteur mensenhandel (NRM) de vijfde mensenhandelrapportage aangeboden aan de Minister van Justitie. Met de rapportage informeert de NRM de regering over de stand van zaken van de mensenhandel in Nederland en doet zij aanbevelingen over de aanpak.