Actieplan kindermishandeling voorziet in monitoringrol Nationaal Rapporteur

Actieplan kindermishandeling voorziet in monitoringrol Nationaal Rapporteur

Op 28 november 2011 presenteerden minister Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en minister Opstelten en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie (VenJ) het Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016, getiteld ‘Kinderen Veilig’.

In het actieplan uit de overheid haar intentie om kindermishandeling daadkrachtig tegen te gaan. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel (NRM) beschouwt het plan als een belangrijke stap in de samenwerking van de ministeries van VWS en VenJ om te komen tot een geïntegreerde aanpak van seksueel geweld tegen kinderen. Daartoe riep zij de ministeries onlangs op in haar Eerste Rapportage Kinderpornografie.

“Het actieplan weerspiegelt het besef dat kinderpornografie seksueel geweld tegen kinderen is en als zodanig moet worden aangepakt,” aldus mw. Dettmeijer-Vermeulen. Zij is verheugd dat het actieplan voorziet in monitoring van de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen. “Voor de toekomst zien we een belangrijke rol weggelegd voor de Nationaal Rapporteur Mensenhandel”, zo is te lezen in het actieplan. “Conform het advies van de NRM in de rapportage over kinderpornografie in oktober 2011, wordt de taak van de NRM voor kinderpornografie uitgebreid naar het terrein van seksueel geweld tegen kinderen, inclusief kinderpornografie.”

De Nationaal Rapporteur is tevreden dat aandacht voor de digitale component in het actieplan sterk aanwezig is. Die aandacht is belangrijk voor de bescherming van kinderen tegen seksueel geweld. Slachtoffer- en daderschap vindt zowel online als offline plaats en moet zodoende samenhangend online én offline worden voorkomen, gesignaleerd en bestreden.