Eerste rapportage kinderpornografie aangeboden op 12 oktober

Eerste rapportage kinderpornografie aangeboden op 12 oktober

De presentatie van de eerste rapportage kinderpornografie van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel vindt plaats op 12 oktober 2011 om 13.00 uur in Nieuwspoort, Lange Poten 10 te Den Haag. Bekijk nu de beelden van de persconferentie en de reacties van de bewindspersonen.

De Nationaal Rapporteur, mw Corinne Dettmeijer-Vermeulen, heeft op de 12 oktober de eerste rapportage kinderpornografie aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bekijk nu de registratie van de persconferentie.

Nederland heeft sinds 2000 een Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Haar taak is te rapporteren over de aard en omvang van mensenhandel in Nederland. In oktober 2009 is hieraan toegevoegd het mandaat te rapporteren over de aanpak van kinderpornografie. De resultaten van een brede verkenning op dit onderwerp worden thans in een op zichzelf staande rapportage over kinderpornografie weergegeven.

Meer informatie

Eerste Rapportage Kinderpornografie (2011)

Volg de Nationaal Rapporteur ook op Twitter